Hole 17 - Modry Las

Przedostatni dołek daje możliwość polepszenia wyniku gry. Jeden tylko bunkier i kilka niebezpieczeństw, a uderzenie w linii prostej oznacza uzyskanie pewnego para lub nawet birdie.