Hole 10 - Modry Las

Kolejny test dla graczy na rozpoczęcie drugiej dziewiątki pola.  Z podwyższonego obszaru tee dołek prowadzi cały czas w dół zachęcając do dalekich uderzeń.  Należy jednak uważać na strome ściany bunkrów, które strzegą greenu ze wszystkich stron.