Akcjonariusze

Wszystkich akcjonariuszy zapraszamy na Walne Zgromadzenie 22 maj 2021 o godzinie 12:00 w Domu klubowym Modrego Lasu